Wonen

|Comments are Off
Maatschappelijke ontwikkelingen wijzen op een veranderende woonbehoefte. Dat komt onder andere door: demografische ontwikkelingen (mensen worden ouder en er zijn meer mensen die ouder worden; tegelijkertijd zijn er minder jongeren), toename van zorgvraag, zorgzwaarte en de...