geert van der veldeQraad (‘ku-raad‘) is het bedrijf van waaruit Geert van der Velde zijn werkzaamheden uitvoert. Qraad is samengesteld uit cura ad en staat voor ‘zorg’, ‘zorgvuldig’ en ‘toekomst gericht’. Dat is precies waar Geert van der Velde als persoon voor staat. Als adviseur strategisch beleid en zorgvernieuwing werkt hij graag integraal aan vernieuwende oplossingen voor actuele thema’s op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

Qraad heeft een brede kennis van het sociale domein en is zeer ervaren op diverse kennisgebieden en werkvelden. De meerwaarde van Qraad zit erin dat Geert van der Velde de verschillende beleidsterreinen met elkaar kan verbinden vanuit het perspectief van de burger. Hij maakt inzichtelijk wat het effect van het dagelijks beleid is.

In de visie van Qraad ligt de sleutel bij het integraal organiseren van dienstverlening en werken vanuit burger-/ cliëntperspectief. Daarvoor is het nodig verbindingen te leggen tussen mensen, organisaties en voorzieningen. Niet vanuit productie en sturing, maar vanuit het perspectief van ontwikkeling van mensen en samenlevingsopbouw.

Qraad kan door  ervaringskennis van de praktijk (Geert van der Velde heeft zelf met zijn handen aan het bed gestaan) die praktijk vertalen naar beleid. En andersom.

Rollen

 • Projectleider

  van bijvoorbeeld projecten op het gebied van de verschillende transities
 • Procesmanager

  van complexe trajecten waarin bijvoorbeeld een overgang naar een andere manier van denken of werken centraal staat
 • Adviseur

  van portefeuillhouders, afdelingshoofden of directeuren
 • Onderzoeker

 • Sparring partner

  voor bestuurders en directeuren

Kennisgebieden

 • transities sociale domein

 • Wmo

 • ZVW

 • bestuurlijke verhoudingen

 • organisatieonderzoek

 • bekostigingssystematiek in de zorg

 • kwaliteitszorg

 • organisatie van de zorg

 • administratieve organisatie

 • zorginhoudelijke processen

Vaardigheden

 • projectmatig werken

 • procesmanagement

 • coaching

 • onderwijsvaardigheden