WMO

|Comments are Off
Maatschappelijke ontwikkelingen wijzen op een toename van zorgzwaarte en de zorgduur. Dat komt onder andere door: demografische ontwikkelingen (mensen worden ouder en er zijn meer mensen die ouder worden; tegelijkertijd zijn er minder jongeren), er komen meer mensen met...