Care

|Comments are Off
Maatschappelijke ontwikkelingen zorgen er voor dat de beschikbaarheid en betaalbaarheid van de zorg onder druk komen te staan. Dat komt door drie trends (2009, Zorginnovatieplatform): –        Trend 1: De vraag naar zorg groeit en wordt complexer –        Trend 2: Het...

WMO

|Comments are Off
Maatschappelijke ontwikkelingen wijzen op een toename van zorgzwaarte en de zorgduur. Dat komt onder andere door: demografische ontwikkelingen (mensen worden ouder en er zijn meer mensen die ouder worden; tegelijkertijd zijn er minder jongeren), er komen meer mensen met...